Viziune si Misiune
Misiunea şcolii

Misiunea ŞCOLII PROFESIONALE TÎRLIŞUA este:
să ofere educaţie la standarde de calitate generate de integrarea europeană a României, pentru desăvârşirea intelectuală, morală şi profesională a elevilor, în vederea asigurării resurselor umane în domeniul profilurilor de pregătire, ca o condiţie a progresului economic şi cultural al comunităţii locale- în special şi al ţării noastre- în general.

Viziunea şcolii

ŞCOALA PROFESIONALĂ TÎRLIŞUA are ca viziune formarea și dezvoltarea capacității de integrare socio/profesională, de adaptare la schimbare, de asumare a valorilor democratice ale tuturor beneficiarilor educației, prin promovarea unui dialog deschis și permanent cu partenerii sociali și educaționali.